Nowelizacja listy refundacyjnej leków – maj 2015

Opublikowano: 10 czerwca, 2015Wydanie: Medicus (2015) 06-07/20151,6 min. czytania
Jerzy Jakubowicz

Jerzy Jakubowicz

Nowelizacja majowa listy refundacyjnej rewelacji nie przyniosła i spotkała się już z dość istotną krytyką.W zakresie listy aptecznej zostało dodanych 68 nowych produktów, ale wszystkie one są odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

Pewna korzystna zmiana następuje w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii.

W ramach nowego programu lekowego –„Leczenie neowaskularnej ( wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD)”, refundacją zostały objęte leki: aflibercept i lek zawierający ranibizumab. Utworzenie tego programu lekowego poprawi  dostępność dla pacjentów do nowoczesnego leczenia.

W ramach programu – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” refundacją został objęty lek zawierający simeprewir, co w istotny sposób wpływa na poszerzenie populacji leczonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy, w ramach programu. Do poszerzenia liczby leczonych przypadków przyczyni się też złagodzenie kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia.

Zmieniono treść programu lekowego –  „ Leczenie stwardnienia rozsianego” i zniesiono dolną granicę wieku dla stosowania interferonów octanów glatirameru, co umożliwi prowadzenie tej terapii u dzieci.

W ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leków zawierających: darbepoetynę i epoetynę o zespoły mielodysplastyczne.

Refundacją zostały objęte leki zawierające substancje czynne: tenowir i immunoglobulinę ludzką.

Zmiany na liście leków refundowanych krytycznie oceniła Naczelna Rada Lekarska, która zwróciła uwagę, że w zakresie leków dostępnych na receptę nie wpisano żadnej nowej substancji czynnej, żadnego nowego leku złożonego ani nowej postaci farmaceutycznej, a tylko tzw. generyki, czyli zamienniki innych leków. Jak stwierdził dr Andrzej Włodarczyk , były wiceminister zdrowia, a obecnie przewodniczący Zespołu ds. polityki lekowej i farmakoterapii NRL – zastosowane kolejny raz oszczędności, wynikające z tak skonstruowanego systemu limitowego i ciągłego

Jerzy Jakubowicz