Nie będzie zmian w specjalizacjach

Opublikowano: 3 maja, 2019Wydanie: Medicus (2019) 05/20191,8 min. czytania

Ministerstwo Zdrowia nie będzie w 2019 r. likwidowało niektórych specjalizacji lekarskich – zapowiedział Łukasz Szumowski. Przekazane właśnie do ogłoszenia rozporządzenie MZ zawiera wykaz 77 specjalizacji lekarskich i 9 lekarsko-dentystycznych.
1 kwietnia 2019 r. do ogłoszenia zostało skierowane rozporządzenie ministra zdrowia z 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, które zawiera wykaz 77 specjalizacji lekarskich i 9 specjalizacji lekarsko-dentystycznych (załącznik nr 1). Wynika z tego zatem, że resort zawiesza na razie wzbudzające wiele kontrowersji ograniczenie specjalizacji do 50, zaproponowane przez zespół do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przy ministrze zdrowia.
Potwierdził to 3 kwietnia minister Łukasz Szumowski, zapewniając, że w tym roku resort nie będzie likwidował specjalizacji lekarskich.
Które specjalizacje lekarskie miały być zlikwidowane?
Przypomnijmy – w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przedstawionym w styczniu 2019 r. przez zespół do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przy ministrze zdrowia, któremu przewodniczy wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr n. med. Jarosław Biliński, zaproponowano m.in. zmniejszenie liczby specjalizacji lekarskich z 77 do 50.
Aż 16 z nich miałoby stać się podspecjalizacjami: angiologia, chirurgia plastyczna, choroby płuc u dzieci, diabetologia, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, immunologia kliniczna, intensywna terapia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, nefrologia dziecięca, pediatria metaboliczna, seksuologia, transplantologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna i urologia dziecięca.
W projekcie znalazła się też podspecjalizacja, której nie ma w obecnym wykazie: chirurgia transplantacyjna.
10 specjalizacji, które miałyby zostać zlikwidowane i stać się umiejętnościami lekarskimi, to: audiologia i foniatria, balneologia i medycyna fizykalna, chirurgia onkologiczna, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, genetyka kliniczna, ginekologia onkologiczna, hipertensjologia, neuropatologia, otorynolaryngologia dziecięca, perinatologia.
Z kolei do wykazu specjalizacji lekarsko-dentystycznych dodano nową specjalizację: mikrobiologię lekarską.
W lutym uwagi do projektu zgłosiła NRL, nie dotyczyły one jednak szczegółowego wykazu specjalizacji. „W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej proponowane zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych przez Naczelną Radę Lekarską, podniosą jakość kształcenia i wykonywania zawodu, wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom” – czytamy w stanowisku NRL przesłanym do MZ.
(ms)