Z dentofobią na Lubartowską

Opublikowano: 23 marca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 04/20162,1 min. czytania

Lublin. Stomatologiczne Centrum Kliniczne

W Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie, które należy do największych w województwie publicznych wielospecjalistycznych zespołów opieki zdrowotnej (posiada dwa zespoły poradni: przy ul. Karmelickiej i przy ul. Lubartowskiej), uruchomiono właśnie Poradnię Zabiegów Stomatologicznych w Znieczuleniu Ogólnym.

Nowa placówka to przede wszystkim ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych a także cierpiących na dentofobię. Pacjenci, którzy chcą skorzystać z zabiegów w znieczuleniu ogólnym, powinni mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie od psychologa o dentofobii.

Jak podkreślano w czasie otwarcia poradni, nowa placówka będzie służyć przede wszystkim dzieciom i osobom dorosłym z orzeczoną niepełnosprawnością. To grupa pacjentów, która ma największą trudność w dostępie do opieki stomatologicznej. Kierująca zespołem poradni przy ul. Lubartowskiej Beata Petkowicz zaznaczyła, jak ważną rolę będzie miała do spełnienia poradnia, ponieważ aż 15 proc. społeczeństwa ma orzeczoną niepełnosprawność – nie tylko intelektualną czy ruchową, ale również społeczną.

Nowy ośrodek został zmodernizowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami, wyposażony w nowoczesną aparaturę do znieczulania ogólnego, unit stomatologiczny z aparatem RTG i radiowizjografią.

Wykonane zadania stanowią część strategii rozwoju Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi medyczne. Jest to również kontynuacja 65-letniej tradycji lecznictwa stomatologicznego przy ulicy Lubartowskiej. – Prace modernizacyjne związane były również z planami rozszerzenia działalności leczniczej SCK w ramach kontraktu z NFZ – informował dyrektor SCK Ryszard Śmiech, podkreślając rolę Uniwersytetu Medycznego, którego władze, z rektorem prof. Andrzejem Dropem na czele, zdecydowały się na przeprowadzenie rozbudowy i modernizacji pomieszczeń nowej poradni.

Rozszerzenie działalności centrum dotyczy również profilaktyki i leczenia powikłań terapii onkologicznych, profilaktyki i leczenia powikłań w jamie ustnej chorób ogólnoustrojowych, wczesnej diagnostyki raka jamy ustnej, leczenia i monitorowania zmian przednowotworowych, przygotowania i opieki stomatologicznej pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu komórek macierzystych i narządów litych.

W uroczystym otwarciu poradni wziął udział abp Stanisław Budzik, który poświęcił pomieszczenia poradni podkreślając, że jej uruchomienie odbyło się w czasie Roku Miłosierdzia.

Poradnia została przygotowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polsko- i anglojęzycznych, szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego oraz akcji edukacyjno-profilaktycznych, organizowanych wspólnie przez pracowników i Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Anna Augustowska