Nowa lista refundacyjna leków – marzec 2016 r.

Opublikowano: 23 marca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 04/20162,5 min. czytania

jakub cmykPodczas konferencji prasowej w dniu 26 lutego 2016 r., minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że awantura powstała po opublikowaniu styczniowej listy 2016 r., w której zaproponowano stosowanie leków generycznych u pacjentów po przeszczepach, była „zupełnie bezzasadna”. Od 1 marca 2016 r. firmy, które z pozycji siły próbowały wymusić finansowanie ich drogich leków, zdecydowały się na obniżenie cen swoich leków tak, że te leki, które przedtem pacjenci brali, będą dostępne dla nich ponownie za 3,2 zł, czyli na ryczałt, a jednocześnie kilkadziesiąt milionów złotych oszczędzi na tym Narodowy Fundusz Zdrowia – mówił Radziwiłł.

Od 1 marca do listy aptecznej dodano 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu ich obowiązywania, na liście obowiązującej od marca nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

W przypadku 191 produktów – leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych – ceny obniżono. Obniżki te wyniosą od 1350 zł do 1 gr. W porównaniu z poprzednią listą, dla 440 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 1289,93 zł do 1 gr), a dla 475 produktów – wzrośnie (od 1 gr do 359,95 zł).

Jak informuje resort zdrowia, po dwumiesięcznej przerwie, refundacją zostanie ponownie objęty lek, zawierający substancję czynną galsulfasum, w ramach programu lekowego: „Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux–Lamy)”.

Na nowej liście mają także znaleźć się leki zawierające nową substancję czynną: simoktokog alfa w ramach dotychczasowego programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzy zakres możliwości terapeutycznych, ułatwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A.

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustyna, bortezomib, pemetreksed oraz worykonazol.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu ich obowiązywania bądź odmową refundacji na kolejny okres, na liście obowiązującej od marca nie znajdzie się 19 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Aptekarze przypominają, że wielokrotnie zwracali się do ministerstwa zdrowia z propozycją poparcia takich zmian ustawowych, które zagwarantowałyby rzadsze wprowadzanie list refundacyjnych, z jednocześnie dłuższym terminem od ich ogłoszenia do wejścia w życie. Pozwoliłoby to uniknąć wielomilionowych strat ponoszonych przez apteki. Jak informował Radziwiłł, rozważana jest propozycja publikowania nowelizacji list refundacyjnych co 4 miesiące. Obecne nowelizacje list refundacyjnych mają swoje wady i zalety. Termin 2-miesięczny pozwala szybciej reagować na sugestie lekarzy i pacjentów odnośnie potrzeby korekty ogłoszonej listy.

Jerzy Jakubowicz