Lista refundacyjna leków – styczeń 2017 r.

Opublikowano: 29 stycznia, 2017Wydanie: Medicus (2017) 01-02/20173,5 min. czytania

Do listy leków refundowanych, dostępnych w aptekach, dopisano ogółem 60 produktów zawierających substancje czynne, obecnych już wcześniej w refundacji. Dla 173 produktów dodano wskazanie off-label (czyli poza zarejestrowanym wskazaniem). Umożliwi to lekarzom wypisywanie chorym recept na leki refundowane w przypadkach innych schorzeń, na które są one skuteczne, ale nie były zarejestrowane.

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:

Atozet (ezetimibum + atorvastatinum ) – we wskazaniu hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej. Atozet jest to lek złożony z dwóch substancji czynnych o uzupełniających się mechanizmach działania, zmniejszających stężenie lipidów. Do chwili obecnej pacjenci mogli korzystać z terapii skojarzonej tzn. osobno przyjmować dwa leki zawierające te substancje czynne. Nowo dodany lek może stanowić pożądaną przez pacjentów opcję terapeutyczną, ze względu na swoją jednotabletkową postać. Jednakże, ze względu na wskazania refundacyjne, refundacja leku jest dostępna dla niewielkiej liczby pacjentów.

Drugi lek – toujeo (insulinum glargine) jest od dziś refundowany w cukrzycy typu I u dorosłych (spełniających określone kryteria), cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy.

W lecznictwie zamkniętym wprowadzono od początku stycznia br. nowe programy lekowe. W ramach tych programów możliwe będzie leczenie substancjami czynnymi, które wcześniej były dostępne w refundacji, ale w innym wskazaniu terapeutycznym, jak również możliwy będzie dostęp do nowych, dotychczas nierefundowanych leków. Korzystne zmiany, które powinny poprawić dostępność do leczenia, zostały wprowadzone w zakresie refundacji leków w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Resort zdrowia wprowadził też zmiany w czterech programach lekowych: w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna, stwardnienia rozsianego oraz wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Na liście refundacyjnej znalazły się dotychczas nierefundowane substancje
czynne, takie jak: ruxolitinib – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej”; paclitaxelum albuminatum – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki”; anakinra – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych”; wismodegib – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem”; pirfenidone – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc”.

Kolejne zmiany to utworzenie trzech nowych programów lekowych, w ramach których możliwe będzie leczenie substancjami czynnymi, które wcześniej były dostępne w refundacji, ale w innym wskazaniu terapeutycznym. Należą do nich: nowy program lekowy „Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych, charakterystycznych dla zzsk”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem zawierającym certolizumab pegol.

Drugi nowy program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem zawierającym botulinum toxin typu a.

Trzeci nowy program lekowy „Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem zawierającym lenalidomidum.

Pozostałe zmiany wprowadzone w czterech kolejnych programach lekowych dotyczą kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia lub czasu leczenia pacjenta w danym programie. W ramach katalogu chemioterapii refundacją został objęty lek akynzeo – zawierający substancje czynne netupitantum+palonosetronu. Lek, stosowany w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom, będzie dostępny dla dorosłych pacjentów onkologicznych, przyjmujących chemioterapię przeciwnowotworową, zawierającą cisplatynę.

Od 1 stycznia 2017 r. zdrożał ryczałt na lerki recepturowe, który obecnie wynosi 10 zł.

Jerzy Jakubowicz