Leki dla seniorów 75 plus

Opublikowano: 29 stycznia, 2017Wydanie: Medicus (2017) 01-02/20171,5 min. czytania

Lista bezpłatnych leków dla pacjentów powyżej 75 r. życia poszerzyła się od 1 stycznia 2017 r. z 68 do 76 pozycji.

Seniorzy otrzymają między innymi bezpłatne insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich szybkodziałające. Prof. Grzegorz Dzida, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii: – Na nowej liście refundacyjnej dla pacjentów powyżej 75 r. ż. pojawiły się nareszcie tak długo oczekiwane przez pacjentów wszystkie stosowane obecnie w Polsce insuliny, które przepisane przez lekarza POZ będą dla tych pacjentów bezpłatne. Na poprzedniej liście z września umieszczono wyłącznie analogi insulin długodziałające (lantus, abasaglar, levemir). Od stycznia 2017 r. będą dostępne bezpłatnie wszystkie insuliny ludzkie (polhumin, gensulin, humulin) dotychczas objęte ryczałtem, a także analogi krótkodziałających insulin (humalog, apidra, novorapid) oraz mieszanki insulin analogowych (humalog mix oraz novomix). Za te insuliny pacjent musiał do tej pory dopłacać ok. 40–50 PLN za opakowanie. Pojawił się na tej liście również najnowocześniejszy analog długodziałający insuliny (toujeo).

Do wykazu dodano leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą.

Na liście znalazł się również lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z POChP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w ramach leczenia podtrzymującego. Z wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wykreślono natomiast niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproksen. Spośród wielu leków obecnych na tej liście, stosowanych u pacjentów z chorobą i zespołem Parkinsona, usunięto leki zawierające substancję czynną biperidenum.

Jerzy Jakubowicz