Odeszli…

Opublikowano: 12 grudnia, 2015Wydanie: Medicus (2015) 12/20152,5 min. czytania

Marek Matuszewski (1936–2014)

Marek Matuszewski cmykMarek Matuszewski urodził się 30 kwietnia 1936 roku w Radomiu, mieście przedwojennych tradycji robotniczych, w rodzinie głęboko patriotycznej i religijnej. Wychowanie w szacunku dla pracy ukształtowało na całe życie Jego społeczną wrażliwość, szacunek dla tradycji, potrzebę wolności.

Dyplom lekarza uzyskał w lubelskiej Akademii Medycznej w 1961 roku, doktoryzował się w 1974. Pracował w klinikach: Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii. Zorganizował Zakładową Przychodnię Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Lublinie, gdzie pracował w latach 1968–1981.

W okresie stanu wojennego internowany i wyrzucony z pracy. Później zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Równolegle pełnił funkcje orzecznika w KRUS i ZUS. Po przejściu na emeryturę do ostatnich tygodni życia pracował w NZOZ Gastromed w Lublinie.

Życzliwy wszystkim ludziom, sumienny lekarz, był wszechstronnym internistą i świetnym gastrologiem. Przepojony ideami humanizmu, wrażliwy na cierpienie. Nie szczędził czasu, by wysłuchać swoich pacjentów, pocieszyć, często udzielić bezinteresownej pomocy.

Poza medycyną pasjonował się historią dwudziestego wieku. Posiadał imponującą wiedzę dotyczącą martyrologii Polaków gnębionych przez kolejnych okupantów.

Aktywny członek związku „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, później zaangażowany w udzielanie pomocy prześladowanym.

Był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w kadencji 1993–1997. Za rzetelną pracę otrzymał szereg odznaczeń, dyplomów uznania i wyróżnień. Za zasługi w budowaniu wolnej i demokratycznej Polski i za niezłomność w tej walce został odznaczony w 2013 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z zamiłowania podróżnik, ciekawy ludzi i świata, wiele podróżował z przyjaciółmi. Wrażliwy na piękno natury, podziwiał zabytki architektury, obce kultury i obyczaje. Był miłośnikiem i znawcą muzyki poważnej.

W roku 1964 zawarł związek małżeński z dr n. med. Małgorzatą Załuską – specjalistką chirurgii dziecięcej, ojciec dwóch synów. Bardzo ciężko znosił czteroletnią samotność po śmierci żony.

W ostatnim okresie życia ożenił się z Katarzyną Jarmolińską – doktorem stomatologii. Związek przerwała śmiertelna choroba. Doktor Marek zmarł 23 grudnia 2014 roku. Udając się do krainy ciszy, która jest zarazem mityczną krainą szczęścia Shangri-La, pozostawił kochającą żonę i wiernych przyjaciół.

Katarzyna Jarmolińska Matuszewska i przyjaciele

Stanisław Starzyński (1927–2015)

Starzynski cmykStanisław Starzyński urodził się w 1927 roku. Po ukończeniu szkoły felczerskiej został studentem Akademii Medycznej w Lublinie i tam uzyskał dyplom lekarza. Po studiach przez wiele lat pracował w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krasiczynie. Był specjalistą w zakresie medycyny rodzinnej i reumatologii. W końcowych latach swego życia pracował jako kierownik Przychodni Rejonowej w Krasnymstawie oraz na Oddziale Reumatologicznym krasnostawskiego szpitala. Bardzo wymagający wobec współpracowników, ale przede wszystkim wobec siebie. Dumny z pracy w zawodzie lekarza, a niesienie pomocy chorym uważał za swoją misję. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy