Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2015 r.

Opublikowano: 12 grudnia, 2015Wydanie: Medicus (2015) 12/20152,1 min. czytania

W zakresie listy aptecznej zostały dodane 74 nowe preparaty. Wśród nich lek zawierający acidum ursodeoxyoxycholicum refundowany z odpłatnością 30 proc. w zaburzeniach czynności wątroby i dróg żółciowych, związanych z mukowiscydozą oraz pierwotną żółciową marskością wątroby w początkowym stadium choroby. Objęcie refundacją tego leku jest realizacją postulatów organizacji pacjentów z mukowiscydozą oraz środowisk ekspertów. Lek zawierający hydrocortisonum w tabletkach, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, w tym m. in. w przypadku leczenia substytucyjnego, w pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy. Lek będzie dostępny z odpłatnością 30 proc.

Dla leków zawierających oxacarbazepinum rozszerza się zakres wskazań refundacyjnych o wskazanie – padaczka. Tym samym zostanie zwiększony dostęp do terapii w przypadku nowo rozpoznanej padaczki. W zakresie leków stosowanych w ramach programów
lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność do terapii.

W ramach nowego programu lekowego „Leczenie tyrozynemii typu I (HT-1)” refundacją zostanie objęty lek zawierający nityzynon. W programie, po spełnieniu kryteriów kwalifikacji, będą mogli być leczeni pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem tyrozynemii typu 1 (HT-1). Refundacją systemową zostanie objęte więc leczenie pacjentów dotychczas finansowane w drodze importu docelowego.

W ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”, został poszerzony zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a. Lek ten dotychczas refundowany u dorosłych pacjentów, będzie również dostępny dla pacjentów od 5 roku życia.

W ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” terapią bezinterferonową refundacją zostanie objęty lek zawierający sofosbuwir+ ledipesvir. Poszerzy to zakres możliwości terapeutycznych
i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 i 4HCV i umożliwi bezinterferonową terapię pacjentów zakażonych genotypem 2, 3, 5, 6 HCV, zapewni też dostęp do leczenia pacjentom, u których stwierdzono ciężką niewydolność wątroby i chorym oczekującym na przeszczep wątroby. Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające bortezomib, doksorubicynę, octan glatirameru oraz worykonazol.

Jest również dobra informacja dla diabetyków, od 1 listopada 2015 r. zapłacą mniej za nowoczesną insulinę lantus. Cena opakowania zawierającego 5 wstrzykiwaczy, spadnie ze 116 zł do 72,95 zł. Insulinę tę stosują zarówno chorzy na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jest ona coraz bardziej popularna, bowiem działa długo, co pozwala na utrzymywanie cukru na stałym poziomie, przy ograniczeniu liczby wkłuć.

Jerzy Jakubowicz