Operacje okulistyczne w systemie 3D

Opublikowano: 15 kwietnia, 2017Wydanie: Medicus (2017) 04/20171,5 min. czytania

Od 20 lutego 2017 r. przez kilka tygodni w Klinice Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, kierowanej przez prof. Roberta Rejdaka, były wykonywane zabiegi operacyjne przy użyciu najnowszego systemu wizualizacji, określanego jako chirurgia 3D lub hades up surgery. Ten najnowocześniejszy sprzęt był testowany w trakcie zabiegów witreoretinalnych, wykonywanych między innymi z powodu odwarstwienia siatkówki, czy krwotoku do komory ciała szklistego.

System wizualizacji 3D jest to najnowszy sposób obrazowania w trakcie operacji witreoretinalnych. Składa się na niego 3D HDR (kamera o wysokiej rozdzielczości), która zapewnia polepszony kontrast barwny z porównywalną głębią ostrości oraz ekran wyświetlacza 3D. System zaprojektowany jest do polepszania wizualizacji i usprawniania podejmowania decyzji przez chirurga. Cyfrowe filtry obrazu polepszają wizualizację i identyfikację struktur oka i warstw tkankowych. Zastosowanie wizualizacji 3D pozwala na operowanie z użyciem mniejszego natężenia światła, które jest w pewnym stopniu toksyczne dla siatkówki. System wizualizacji 3D umożliwia przeprowadzanie operacji w pozycji wyprostowanej odcinka szyjnego kręgosłupa (hades up surgery), co jest znacznie mniej męczące dla operatora. W trakcie konwencjonalnej operacji okulistycznej operatorowi może towarzyszyć tylko jeden asystent, który ogląda zabieg w rzeczywistych warunkach. Ogromną zaletą heads up surgery jest wyświetlanie wysokiej jakości obrazu z pola operacyjnego na monitorze. Dzięki temu przy użyciu okularów 3D osoby z zewnątrz mogą śledzić przebieg zabiegu, zadawać pytania i uczyć się prawidłowego postępowania podczas operacji okulistycznych.

Aby sposób operacji okulistycznych w systemie 3D wszedł na stałe do zabiegów wykonywanych przez lubelski ośrodek okulistyczny, niezbędny jest zakup odpowiedniego sprzętu. Jego koszt waha się w granicach 250–300 tysięcy złotych. Czynione są starania przez dyrekcję SPSK nr 1 i UM, aby odpowiednie środki finansowe uzyskać.

Jerzy Jakubowicz