Europejski Ośrodek Szkoleniowy Chirurgii Oka (ESASO) w Lublinie

Opublikowano: 6 września, 2017Wydanie: Medicus (2017) 08-09/20173,9 min. czytania

Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lugano w Szwajcarii (ESASO) przybliżać będzie najnowsze standardy dotyczące chirurgii oka w lubelskiej klinice. Pierwsze szkolenia zaplanowano już na jesień bieżącego roku – poinformował prof. Robert Rejdak, wykładowca ESASO i kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki UM w Lublinie.

– Europejskie standardy szkolenia w dziedzinie okulistyki nie są jednorodne. Szczególnie w Polsce brakuje wyrównania poziomu w szkoleniu praktycznym. Dotyczy to zarówno procedur, które wykonujemy w trybie planowym, takich jak zaćma, lub leczenie schorzeń siatkówki, a także procedur wykonywanych w trybie pilnym czy na dyżurze, szczególnie w przypadkach urazów oka. Model, który obowiązuje w wielu krajach europejskich, jeszcze do Polski nie trafił i powinien być uzupełniony. Korzystając z tego, że od siedmiu lat jestem wykładowcą Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lugano, pewne wzorce staram się przenieść na warunki polskie i krzewić tego typu model szkolenia młodych lekarzy – mówi prof. Rejdak, który jako jedyny powołany wykładowca z Polski zajmuje się tam chirurgią witreoretinalną, jest szefem szkolenia praktycznego w tej dziedzinie, jak również instruktorem i wykładowcą.

Standardem w szkoleniu chirurgów oka jest przede wszystkim zastosowanie nowoczesnych symulatorów komputerowych. Głównym liderem w produkcji tego typu symulatorów są Niemcy. Symulator został stworzony przy udziale wielu niemieckich profesorów. Prof. R. Rejdak współpracował z kliniką we Frankfurcie,
która współtworzyła ten symulator. Urządzenie to pozwala na to, aby wprowadzić młodego adepta chirurgii w wielogodzinny trening różnych aspektów operacji manewrów chirurgicznych, na które składają się operacje zaćmy czy witrektomie (zabieg mikrochirurgiczny polegający na usunięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej). Prowadzone są również szkolenia pod mikroskopem na gałce ocznej zwierząt – przede wszystkim chodzi o gałki świńskie. Taki trening pozwala na opanowanie techniki operowania zaćmy czy witrektomii ale również właściwego zaopatrzenia chirurgicznego ran rogówki, twardówki czy usunięcia ciała obcego wewnątrzgałkowego. Pozwala także na naukę elementów chirurgii jaskry, jak i przeszczepów rogówki.

Dostępne są również oczy plastikowe, które wyprodukowane zostały w taki sposób, aby całkowicie imitować warunki, z jakimi spotykają się chirurdzy podczas operacji. Gałki oczne zbudowane z silikonu i plastiku pozwalają na wypracowanie do perfekcji umiejętności szycia rogówki, twardówki, jak i elementów operacji wewnątrzgałkowych.

– Zarząd szkoły ESASO jest otwarty na szkolenie polskich lekarzy. Wielu z nich odwiedziło już w celach szkoleniowych Lugano. Teraz szkoła idzie jeszcze dalej – przyjedzie do Polski. Już w tym roku, w listopadzie, zorganizowany zostanie tzw. ESASO Day. Do Lublina przyjadą czołowi profesorowie i wykładowcy z całego świata. W ramach kongresu będziemy prowadzić szkolenia w dziedzinie schorzeń siatkówki i jaskry. Spotkanie będzie odbywało się pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Oczekujemy 150 lekarzy, którzy będą mieli szansę wziąć udział w tym szkoleniu. Natomiast w październiku 2018 r. do Lublina
będzie przeniesiony tygodniowy kurs ESASO dotyczący chirurgii witreoretinalnej – mówi prof. Robert Rejdak.

ESASO zorganizuje w Lublinie ośrodek satelitarny, który będzie służył nie tylko lekarzom z Polski, ale również z krajów Europy. Ponadto zarząd ESASO wraz z dyrektorem szkoły Giuseppe Guarnaccią postanowili stworzyć specjalny fundusz dla rezydentów, także z Polski, który zakłada wyjazdy do różnych czołowych klinik okulistycznych na świecie. Chodzi o współudział ESASO, pozwalający na spędzenie nawet roku w wybranych ośrodkach na świecie. – W Lublinie zostaliśmy wybrani jako ośrodek szkolenia dla lekarzy, którzy mogą przyjechać na miesięczne szkolenie. Służy to obserwacji procedur chirurgicznych, przeprowadzanych na bloku operacyjnym oraz szerokiej gamy diagnostyki. Gościliśmy już lekarzy z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Grecji –
wyjaśnia prof. R. Rejdak, wykładowca ESASO. Ośrodek lubelski będzie drugą po Singapurze filią szkoły w Lugano. Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK 1, jako jedyna z polskich szpitali okulistycznych znalazła się w Europejskiej Sieci Szpitali. Od siedmiu lat działa tutaj Ponadregionalne Centrum Terapii Urazów Oka, gdzie operowane są najtrudniejsze przypadki ciężkich uszkodzeń narządów oka, a także rzadkie choroby oczu u dzieci i dorosłych.

Szkoła w Lugano pracuje pod egidą wszystkich europejskich towarzystw okulistycznych, czyli EURETINY, ESCRS, Europejskiego Towarzystwa Jaskry i EuCornea.

Jerzy Jakubowicz