Danuta Dylewska-Pawłowska, Stanisław Litwin, Wincenty Warda

Opublikowano: 6 września, 2017Wydanie: Medicus (2017) 08-09/20172,9 min. czytania

Danuta Dylewska-Pawłowska (1932-2017)

1 maja 2017 r. zmarła profesor Danuta Dylewska-Pawłowska – specjalista neurolog, emerytowana profesor Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletni zasłużony pracownik i nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Neurologii, ceniony lekarz i pedagog. Pani Profesor urodziła się w Wilnie. Dyplom lekarza uzyskała w Lubelskiej Akademii Medycznej w 1954 roku. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Neurologii, gdzie specjalizowała się szczególnie w dziedzinie chorób nerwowo-mięśniowych i utworzyła prężnie działającą pracownię elektromiografii. W zakresie elektromiografii Pani Profesor szkoliła się w znanym ośrodku w Danii, który był pionierem tej metody diagnostycznej na świecie. Była autorką i współautorką szeregu prac naukowych w tej dziedzinie, brała aktywny udział w szkoleniu i wychowywaniu nowych pokoleń neurologów. Przez 26 lat była członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego pełniąc funkcje kolejno skarbnika, wiceprzewodniczącego i w latach 1982-1985 przewodniczącego. Była członkiem zarządu Sekcji Elektromiografii Klinicznej w Warszawie. W 1992 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. W uznaniu zasług została uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Panią Profesor cechowała  wielka kultura osobista, elegancja i skromność. Była dobrym, życzliwym człowiekiem i taką ją zapamiętamy.

Spoczęła na Starych Powązkach w Warszawie.

Współpracownicy z Kliniki Neurologii
PSK4 w Lublinie

 

Stanisław Litwin (1932-2017)

21 czerwca 2017 r. odszedł w wieku 85 lat Stanisław Litwin – specjalista chorób wewnętrznych, wspaniały człowiek, oddany swojej pracy oraz pacjentom, wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka, niezwykle ceniony w gronie lekarskim, jak również wśród pacjentów.

Urodził się w Czechówce w powiecie hrubieszowskim. Liceum Ogólnokształcące im. Czarnieckiego ukończył w Chełmie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1957 r. i rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Chełmie. Systematycznie podwyższał swoje
kwalifikacje zawodowe uzyskując w 1962 pierwszy, a w 1968 r. drugi stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Przez 45 lat swojej pracy zawodowej był asystentem, starszym asystentem ale również pełnił stanowiska kierownicze jako zastępca ordynatora a następnie kierownik poradni internistyczno-konsultacyjnej. Był delegatem na Krajowe Zjazdy Lekarskie I, II, III i V kadencji, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie II, III i V kadencji, członkiem Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie III, IV i V kadencji. Był współorganizatorem a następnie przewodniczącym Delegatury Chełmskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej II i III kadencji. Jako doświadczony lekarz uczestniczył w komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów oraz egzaminów specjalizacyjnych lekarzy. Zawsze z wielką uwagą i dbałością o prawdę dokonywał wyborów i ocen.

Był przykładem zaangażowanej pracy, służył radą i pomocą. W uznaniu zasług w 2002 roku został odznaczony Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Ceniliśmy jego mądrość, postrzeganie rzeczywistości nie tylko od strony medycznej, ale też ludzkiej.

Będziemy o Tobie pamiętać

Koleżanki i koledzy lekarze

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 9 czerwca 2017 r. w Kraśniku

zmarł

Wincenty Warda

lekarz stomatolog

Wyrazy głębokiego współczucia ślą

żonie, córce i synowi

koleżanki i koledzy Zmarłego
z Kraśnika i Lublina.