Trybunał o lekarskich egzaminach

Opublikowano: 22 czerwca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 06-07/20161,9 min. czytania

Na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ograniczających dostęp do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES. Ta decyzja umożliwi lekarzom oraz lekarzom dentystom legalny dostęp do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, które się już odbyły – informuje Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka prasowa Naczelnej Izby Lekarskiej.

7 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z Konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które uniemożliwiają lekarzom dostęp do pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Trybunał podzielił argumentację prawną lekarzy. Przepisy blokujące dostęp do pytań egzaminacyjnych uznano za niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczą zestawów egzaminacyjnych z egzaminów, które już się odbyły.

Wyrok Trybunału z 7 czerwca 2016 r. ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny.

Przypomnijmy, że przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego był przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które stanowią, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi było przez lata nie tylko depozytariuszem, ale bastionem dla bazy pytań. Na portalach internetowych od dawna pojawiają się całe zestawy pytań wraz z poprawną odpowiedzią, a nawet komentarzem.

Przeciwnicy ujawnienia pytań twierdzili, że młody lekarz i kandydat na specjalistę musi legitymować się „wiedzą medyczną, a nie wiedzą o bazie pytań”. Z czasem powstało wiele tysięcy wersji pytań, często unieważnianych z powodu kontrowersyjnej odpowiedzi, co kompromitowało dumnych egzaminatorów. Naczelna Rada Lekarska uznała ograniczenie dostępu do pytań z tych egzaminów za naruszenie konstytucyjnego prawa dostępu do informacji.

Trybunał Konstytucyjny oddzielił stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, że pytania egzaminacyjne stanowią informację publiczną i wyjaśnił, że wprowadzając ograniczenie dostępu do tego rodzaju informacji ustawodawca musi wykazać istnienie szczególnych powodów uzasadniających wprowadzenie ograniczenia.

Trybunał przypomniał, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej jest dopuszczalne tylko, gdy przemawia za tym konieczność zapewniania ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. (ms)