Ogólnopolskie Centrum Urazów Oka w Lublinie

Opublikowano: 22 czerwca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 06-07/20163,3 min. czytania

z prof. Robertem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz

  • W Lublinie powstało Centrum Urazów Oka.

– Wspólnie z prof. Anzelmem Junemannem z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu w Rostocku tworzymy Ogólnopolskie Centrum Urazów Oka, mamy świetny zespół specjalistów z dr. Dariuszem Haszczem i dr. Jackiem Ciechanem. Centrum zajmuje się leczeniem skomplikowanych urazów oka u dorosłych i u dzieci. Pacjenci przyjeżdżają do nas z całej Polski. Leczenie, w zależności od ciężkości schorzenia, jest jedno- lub wieloetapowe i w razie potrzeby obejmuje m. in. leczenie rogówki z jej przeszczepem włącznie, operacje soczewek. Wymaga to od naszego zespołu opanowania i wykonywania wszystkich procedur okulistycznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku schorzeń okulistycznych u dzieci, ponieważ w Polsce ośrodków okulistycznych dla dzieci jest stanowczo za mało.

 

  • Od kiedy Klinika Okulistyki Ogólnej współpracuje z prof. Anzelmem Junemannem?

– Współpraca UM w Lublinie z profesorem trwa prawie 20 lat. Jej wynikiem było kilkadziesiąt wspólnych publikacji i streszczeń zjazdowych, głównie z zakresu okulistyki, ale także neurologii i farmakologii. Dzięki jego staraniom w Klinice Okulistyki w Erlangen staże naukowe odbyło 14 polskich naukowców, z których większość to pracownicy Katedry Okulistyki w Lublinie. W 2015 r. rektor UM w Lublinie wręczył prof. Junemannowi medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

 

  • W jakim charakterze prof. Junemann przyjeżdża do lubelskiej kliniki?

– Rektor Andrzej Drop podpisał umowę o współpracy z profesorem, powołując go na stanowisko wizytującego profesora. Został on włączony w proces dydaktyczny na naszej uczelni, prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia na Wydziale Anglojęzycznym. Zorganizowano także seminarium dla polskich studentów, ku miłemu zdziwieniu wykazali oni dobre opanowanie języka angielskiego, biorąc żywy udział w dyskusji. W czasie ostatniej wizyty w kwietniu, uczony brał także czynny udział w konsultacji skomplikowanych przypadków chorobowych, jak również przeprowadził operacje.

Są zaplanowane co najmniej jeszcze dwie wizyty prof. Junemanna w Lublinie, w czasie których kolejni pacjenci będą konsultowani i operowani.

 

  • Cennym efektem okulistycznej współpracy polsko-niemieckiej jest pojawienie się nowego pisma naukowego.

– W 2015 r. podjęliśmy inicjatywę opracowania i wydania nowego, nowoczesnego pisma okulistycznego o zasięgu międzynarodowym. Inicjatywa nasza spotkała się z zainteresowaniem Domu Wydawniczego Via Medica z Gdańska. Nowe pismo „Ophtalmology Journal”, będzie kwartalnikiem wydawanym w języku angielskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Prof. Anzelm Junemann został redaktorem naczelnym, a ja jego zastępcą. W skład Komitetu Redakcyjnego weszło wielu wybitnych okulistów nie tylko z Polski, ale również z innych państw. Licznie też jest reprezentowany ośrodek lubelski – m. in. prof. Ryszard Maciejewski, dr Katarzyna Nowomiejska, prof. Konrad Rejdak, prof. Zbigniew Zagórski, prof. Tomasz Żarnowski. Chcemy, aby nasze pismo szybko trafiło do wszystkich baz internetowych, co będzie podstawą do odnotowania go na listach międzynarodowych, w tym na liście filadelfijskiej, która jest opracowywana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information (ISI), ale na to trzeba czasu. Nasz gość nadał naszemu pismu wymiar europejski, czytane jest na świecie.

Szansa dla seniorów

 

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (ang. AMD), doprowadza do utraty możliwości widzenia precyzyjnego z bliska. Obecnie pojawiła się dla chorych pewna nadzieja na uzyskanie istotnej poprawy ostrości wzroku. Prof. Robert Rejdak jako pierwszy w Polsce przeprowadził zabieg wszczepienia soczewki plamkowej Schariotha, która jest implantowana do bruzdy ciała rzęskowego. Poprawia ona ostrość widzenia do bliży (z odległości 15 cm), nie wpływa na ostrość widzenia do dali. Technika implantacji wydaje się bezpieczna, bo nie obserwowano żadnych powikłań śródoperacyjnych oraz w okresie obserwacji, dotyczących oka oraz soczewki. Jedynym mankamentem jest to, że ta procedura okulistyczna nie jest refundowana przez NFZ