Leki dla seniorów 75+

Opublikowano: 22 czerwca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 06-07/20161 min. czytania

Zgodnie z uchwaloną w maju ustawą, każdy kto ukończył 75 rok życia, bez względu na status materialny, będzie miał prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się w wykazie ministra zdrowia.

Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września 2016 r. W wykazie tym mają być nie tylko leki najtańsze, ale w szczególności związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będzie mógł przepisywać choremu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wskazany w deklaracji wyboru oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie (pro auctore) lub członków najbliższej rodziny (pro familiae).

Założono, że w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na darmowe leki wyniesie 8,3 mld zł. W 2016 r. koszt funkcjonowania ustawy określono na 125 mln zł.

W przypadku, gdy wydatki z budżetu państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidywanego na dany rok, to minister zdrowia wdroży mechanizm korygujący, polegający na zmianie wykazu bezpłatnych leków.

Jerzy Jakubowicz