Setki uratowanych serc

Opublikowano: 1 listopada, 2018Wydanie: Medicus (2018) 11/20183,5 min. czytania

Jubileusz kardiologii wojskowej

z Grzegorzem Sobieszkiem, kierownikiem Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 1 Klinicznego Szpitala Wojskowego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

• Oddział Kardiologii 1 Klinicznego Szpitala Wojskowego w Lublinie właśnie kończy 5 lat. Czym może się dzisiaj poszczycić?
– Rzeczywiście oddział powstał 5 lat temu. Startowaliśmy w zasadzie od zera, ale dzięki ogromnej pracy całego zespołu teraz możemy pochwalić się nowoczesnym oddziałem wyposażonym w sprzęt najwyższej jakości oraz
młodym, ale wykwalifikowanym i doświadczonym, a przede wszystkim chętnym do pracy zespołem. Pracuje tu 9 kardiologów oraz 5 rezydentów. Dysponujemy 38 łóżkami, rocznie hospitalizujemy około 1800 pacjentów.

• Które procedury – zabiegi są wykonywane najczęściej?
– W Pracowni Hemodynamiki w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 900 zabiegów na naczyniach wieńcowych. Najwięcej ze wszystkich ośrodków w Lublinie. Dało nam to 11 miejsce w Polsce na 160 istniejących pracowni hemodynamicznych pod kątem liczby zabiegów u pacjentów z zawałem serca. W pracowni
dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, w tym optyczną tomografią wewnątrznaczyniową (OCT), pompą do wspomagania pracy lewej komory Impella oraz (jako jeden z kilku ośrodków w Polsce) korejestracją ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z obrazem angiograficznym. Wykonujemy, oprócz standardowych zabiegów angioplastyki, wysokospecjalityczne procedury z użyciem rotablacji oraz rekanalizacje przewlekłych zamknięć wszystkimi dostępnymi metodami (w tym także retrograde i antegrade dissection reentry ADR), czy zabiegi strukturalne (zamykanie PFO i ASD). Regularnie też w pracowni odbywają się warsztaty z udziałem uznanych zagranicznych autorytetów z kardiologii inwazyjnej.

• Nowoczesna kardiologia to nie tylko zabiegi na naczyniach wieńcowych…
– W naszej Pracowni Elektroterapii wykonywane jest pełne spektrum zabiegów z użyciem urządzeń wszczepialnych: we wskazaniach bradyarytmicznych – stymualtory serca, w prewencji nagłego zgonu sercowego – kardiowertery-defibrylatory, a w zapobieganiu i leczeniu niewydolności serca: urządzenia do resynchroznizacji serca. We wprowadzaniu najnowszych technik zabiegowych w zakresie elektroterapii współpracujemy regularnie z najlepszymi operatorami i ośrodkami w kraju – Sekcją Rytmu Serca PTK, Instytutem Kardiologii w Aninie.
Pracownia Echokardiograficzna specjalizuje się w badaniach echa przezprzełykowego 3D, organizuje warsztaty certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z udziałem najwyższej klasy specjalistów.
Pacjenci po zawale serca leczeni są w ramach programu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej (KOS), co zapewnia nie tylko leczenie inwazyjne, ale także rehabilitację i opiekę ambulatoryjną w naszej poradni kardiologicznej. Pod względem liczby zakwalifikowanych pacjentów w KOS w tym roku nasz oddział znalazł się na 6 miejscu w skali całego kraju.

• Leczenie chorych kardiologicznie to także rehabilitacja po pobycie na oddziale. Czy każdy z chorych może z niej korzystać?
– Posiadamy stacjonarny oddział rehabilitacji kardiologicznej i ośrodek rehabilitacji dziennej. Rehabilitacja kardiologiczna ma obecnie szczególne znaczenie w procesie skutecznego i efektywnego leczenia pacjentów i wdrażania prewencji wtórnej. W tym celu realizujemy program „KOS – zawał”. To kompleksowa opieka uwzględniająca zarówno rewaskularyzację, elektroterapię, rehabilitację kardiologiczną oraz opiekę ambulatoryjną. Podkreślę, że jesteśmy jednym z dwóch ośrodków kardiologicznych w Lublinie, uczestniczących w tym programie.

• Pięć lat to zapewne dopiero początek rozwoju oddziału. Jakie są plany na przyszłość?
– Pragniemy stworzyć ośrodek referencyjny w leczeniu chorób serca, w szczególności koncentrując się na wysokospecjalistycznych procedurach, nie zawsze szeroko dostępnych w naszym regionie, szczególnie w leczeniu niewydolności serca, która wydaje się być epidemią obecnych czasów. Myślimy o stworzeniu centrum chorób serca, z zapleczem kardiochirurgicznym, salą do zabiegów hybrydowych z nowoczesnym nieinwazyjnym obrazowaniem (wielorzędowa tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny serca) i wprowadzaniem nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych, między innymi rozwinięciem zabiegów strukturalnych serca, w tym przezskórnych zabiegów naprawy zastawek serca, nowych metod elektroterapii, jak stymulatory bezelektrodowe, podskórne kardiowertery-defibrylatory ale także spersonalizowaną opiekę długoterminową nad pacjentem, opartą na telerehabilitacji i coachingu. Umożliwi nam to obecnie trwająca rozbudowa szpitala, plany zakupu sprzętu medycznego, ale przede wszystkim rozwój zespołu, bo najważniejsi są ludzie. Jesteśmy wyróżniającym się ośrodkiem kardiologicznym w regionie, chcemy dorównać do najlepszych w kraju i na świecie.