Minimalnie inwazyjne

Opublikowano: 1 listopada, 2018Wydanie: Medicus (2018) 11/20182,7 min. czytania

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Zespół lekarzy chirurgów z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej pod przewodnictwem profesora Andrzeja Budzyńskiego, chirurga z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przeprowadził nowatorskie operacje onkologiczne używając technik minimalnie inwazyjnych: laparoskopową resekcję żołądka oraz pierwszą we wschodniej Polsce operację raka odbytnicy nową metodą.
Rak jelita grubego to drugi pod względem występowania nowotwór w Europie. W Polsce szacuje się na około 16 tys. nowych przypadków rocznie, z tego jedna trzecia z nich choruje na raka odbytnicy. Krajowe statystyki podają, że 5-letnie przeżycia są na poziomie około 45 proc. Dane krajów Europy zachodniej są zdecydowanie lepsze (60-70 proc.). W przypadku nowotworu żołądka mamy około 5,5 tys. nowych zachorowań rocznie, z tego przeżycia 5-letnie na poziomie 25-30 proc. (Europa 45-55 proc.). Z tego powodu oprócz wczesnej diagnostyki ważne jest prawidłowe dobranie odpowiednich metod leczenia, z których leczenie chirurgiczne odgrywa najważniejszą rolę.
Profesor Andrzej Budzyński jest wybitnym specjalistą w zakresie operacji narządów jamy brzusznej przy użyciu technik laparoskopowych oraz endoskopowych. Specjalizuje się w chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka, jelita grubego, wątroby oraz trzustki. Do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przyjechał na zaproszenie Pawła Terleckiego, kierownika Oddziału Chirurgicznego, aby wspólnie z lubelskimi specjalistami przeprowadzić
operacje szkoleniowe: laparoskopową resekcję żołądka oraz operację wycięcia odbytnicy z dojściem przez zwieracze odbytu (Transanal Total Mesorectal Excision, w skrócie TaTME).
– To pierwsze tego typu operacje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Do tej pory operacje minimalnie inwazyjne stanowiły niewielki procent wykonywanych przez nas procedur i głównie dotyczyły jelita grubego. Laparoskopowa resekcja żołądka oraz operacja wycięcia odbytnicy z dojścia przez zwieracze odbytu są unikatowe. Wykonanie ich jest dużym wyzwaniem dla zespołu operacyjnego, a pacjentom dają nieporównywalnie większy komfort życia.
Operacja wycięcia odbytnicy z dojścia przez zwieracze pozwala uniknąć kolostomii, czyli wyprowadzenia jelita na powierzchnię brzucha. Zależy nam na tym, aby po rozbudowie szpitala operacje minimalnie inwazyjne stanowiły znaczący procent wykonywanych przez nas procedur i oprócz odbytnicy, żołądka, okrężnicy były rozszerzone o operacje z zakresu wątroby i trzustki. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże – podkreśla Paweł Terlecki.
Po wykonaniu niezbędnych badań i konsultacjach, do operacji zakwalifikowano dwóch pacjentów. W operacjach nowotworów odbytnicy dotychczas guz usuwano przez dojście od strony brzucha, metodą laparoskopową lub klasyczną. Nowa metoda polega na dostępie z dwóch stron jednocześnie: jeden zespół lekarzy operuje od strony brzucha, drugi wycina guza od strony odbytu. Pozwala to na lepszy dostęp do tkanek nowotworowych i usuwanie ich z większą dokładnością. Operacja metodą TaTME pod względem czasu, jak i kosztów jest porównywalna z tradycyjnym leczeniem.
– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest wyposażone w odpowiedni sprzęt do przeprowadzania tego typu zabiegów. Nasz zespół ustawicznie szkoli się w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej w ośrodkach krajowych, takich jak Kraków, Toruń, Warszawa, jak również zagranicznych: Amsterdam, Utrecht, Bordeaux, San Sebastian, Leuven – dodaje Terlecki.
aa