Nowelizacja listy refundacyjnej leków – marzec 2018 r.

Opublikowano: 29 marca, 2018Wydanie: Medicus (2018) 04/20182,3 min. czytania

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy leków refundowanych. Znajdą się na niej kolejne 92 produkty lecznicze. Na marcowej liście nie znajdzie się 45 produktów leczniczych w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązującej decyzji refundacyjnej.

Do obowiązującej od marca listy refundacyjnej dołączono wykaz bezpłatnych preparatów dla seniorów, w którym uwzględniono 1740 środków leczniczych (o 83 więcej niż w poprzednim zestawieniu). Osoby, które ukończyły 75. rok życia, będą mogły otrzymać kolejne bezpłatne leki zapobiegające cukrzycy i działające przeciwzakrzepowo: doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum) i leki przeciwzakrzepowe (z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol).

Zdecydowano też o rozszerzeniu programu profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS, który atakuje oskrzela i płuca – od marca na refundację leku synagis (paliwizumab) mogą liczyć także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego. Dotychczas program biernej immunizacji był wprowadzony jedynie dla wcześniaków, które urodziły się przed 28. tygodniem ciąży lub mają dysplazję oskrzelowo-płucną i nie ukończyły 1. roku życia.

Zmiany obejmą także inne programy lekowe. Refundacją zostały objęte takie preparaty jak: dysport (Clostridium botulinum typ A) pomocny w leczeniu spastyczności nogi po udarze mózgu. Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programów leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dzieci chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną.

Osoby leczące się na stwardnienie rozsiane będą mogły skorzystać z nowego leku, który dołączono do listy refundacyjnej: gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach zmienionego programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. Przedmiotowa
zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku gilenya powyżej pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijającą się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).

Ofev (nintedenib) będzie dostępny dla pacjentów w ramach programu leczenia idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu. Resort zdrowia zaznacza, że jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.

Na obowiązującej od marca 2018 roku liście refundacyjnej znajdzie się lek: formetic (metforminum) pomocny pacjentkom, u których zdiagnozowano zespół policystycznych jajników.

Ministerstwo Zdrowia kolejny raz obiecuje, że nowelizacje listy leków refundowanych będą się odbywały raz na kwartał, a nie jak obecnie co dwa miesiące.

JJ