II Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna w Lublinie

Opublikowano: 29 marca, 2018Wydanie: Medicus (2018) 04/20181,7 min. czytania

II Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez czasopismo Opthalmology Journal, w dniach 8-9 lutego 2018 r. zamieniła Lublin w centrum światowej okulistyki. Uczestniczyło w niej około 400 gości, lekarzy okulistów, także w trakcie specjalizacji oraz studentów medycyny.

W czasie ceremonii otwarcia, prezydent miasta Lublin – Krzysztof Żuk, wręczył prof. Robertowi Rejdakowi, Medal 700-lecia Miasta Lublin. Nagrodę, jak powiedział Żuk, przyznano w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz za zasługi na rzecz jego mieszkańców.

Podczas konferencji wykłady poprowadzili specjaliści z Polski, Włoch, Litwy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Odbywały się one w pięciu podzielonych tematycznie sesjach, które dotyczyły: schorzeń powieki, oczodołu i rogówki, leczenia jaskry, zaćmy i siatkówczaka. Prof. Robert Rejdak wygłosił referatKrwotok do ciała szklistego i trakcyjne odwarstwienie siatkówki – diagnostyka różnicowa i terapia”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna konferencji. Na specjalnie zorganizowanych kursach, prowadzonych m. in. przez prof. Luca di Antonio oraz dr. Marco Rispoli z Włoch, pokazywano badanie angio-OCT, uważane za najnowocześniejszą z technik, wykorzystywanych w diagnostyce chorób oczu, która pozwala na wykrycie między innymi błony neowaskularnej bez konieczności podawania kontrastu dożylnie. Wykład o iniekcji doszklistkowych poprowadzili Anna Matysik-Woźniak oraz prof. Rejdak. Uczestnicy zapoznali się też z wiedzą, dotyczącą powikłanych przypadków zaćmy, którą przedstawił prof. Tomasz Żarnowski oraz z zabiegiem witrektomii, o którym mówił prof. Rejdak. Na kolejnym z kursów Paweł Klonowski i Mariusz Spyra poruszyli tematykę leczenia presbiopii. Na zamykającym ten cykl szkoleniu, prowadzonym przez prof. Rejdaka oraz Tomasza Chorągiewicza, uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat szycia ran powiek i rogówki.

Ważnym elementem wystąpień były transmisje z operacji okulistycznych, podczas których prof. Anselm G.M. Junemann, prof. Marek Rękas oraz prof. Artur Klett prezentowali najnowocześniejsze techniki operacyjne.

Jerzy Jakubowicz

Prof. Robert Rejdak
z Medalem 700-lecia Miasta Lublina