Diamentowy Laur – Doktor Jerzy Jakubowicz

Opublikowano: 4 marca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 03/20161,9 min. czytania

 

Wszechstronny internista, posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych, medycyny pracy, medycyny ogólnej i medycyny społecznej. Dał się poznać pacjentom i kolegom jako bardzo dobry lekarz i humanista – Jerzy Jakubowicz jest lekarzem, który został uhonorowany Dyplomem Diamentowy Laur.

Urodził się 15 sierpnia 1935 r. we Włodawie. W Lublinie ukończył LO im. St. Staszica w 1952 roku a dyplom lekarza zdobył w 1958 r. w Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1961 roku był zatrudniony jako lekarz medycyny w Przychodni Przyzakładowej przy ulicy Garbarskiej w Lublinie. Kierownikiem przychodni przy Zakładach Energetycznych w Lublinie został w 1967 r., która została przekształcona w Specjalistyczną Przychodnię Międzyzakładową. Placówka opiekowała się pracownikami energetyki z województwa lubelskiego i bialskopodlaskiego.
W przychodni tej dr Jakubowicz pracował do 2001 roku, a po przejściu na emeryturę pracował nadal w Poradni Medycyny Pracy w WOMP do września 2009. Ważną działalnością zawodową dr. Jakubowicza była działalność pedagogiczna, którą rozpoczął jeszcze na studiach a obecnie jest wykładowcą szkoleń lekarzy na stażu podyplomowym prowadzonych LIL. Jerzy Jakubowicz pracę zawodową łączy z działalnością w organach samorządu lekarskiego, jest też redaktorem Medicusa.

Inną wielką, pozazawodową pasją życiową Jakubowicza jest historia. Opublikował ponad tysiąc artykułów historycznych o sławnych rodach polskich w prasie. Jest autorem lub współautorem 10 publikacji książkowych z zakresu historii i kilku monografii lubelskich szpitali.

Z zamiłowania podróżnik, ciekawy świata, a zwłaszcza miejsc i ludzi
związanych z jego pasją zgłębiania historii rodów królewskich i arystokratycznych oraz ich drzewa genealogicznego.

Należy też zaznaczyć, że Jerzy Jakubowicz to wspaniały kolega, znakomity organizator i cudowny gawędziarz. Aktywność zawodowa i wielokierunkowe zaangażowanie zostały dostrzeżone czego dowodem są otrzymane odznaczenia i wyróżnienia m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi.

z laudacji Dyrektor WOMP
Anny Rutczyńskiej-Rumińskiej

Honorowy Dyplom Laur Medyczny przyznaje Okręgowa Rada Lekarska lekarzom, członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej, których godna postawa znajduje uznanie i szacunek kolegów. Dyplom przyznawany jest na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Lekarz otrzymuje Laur Srebrny
za 25 lat pracy zawodowej, Laur Złoty za 30 lat pracy zawodowej, Laur Diamentowy za ponad 40 lat pracy zawodowej.