Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2017 r.

Opublikowano: 11 grudnia, 2017Wydanie: Medicus (2017) 12/20173,1 min. czytania

W przypadku leków 75+ do listy dodano trzy nowe substancje czynne, które są stosowane w terapii przerostu prostaty. Poszerzono również asortyment leków dla cukrzyków, pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, nadciśnieniem tętniczym, wysokim poziomem cholesterolu oraz zakrzepicą. Jednak w ich przypadku do spisu nie dopisano nowych substancji, a jedynie kolejne rodzaje produktów zawierających cząsteczki uwzględnione już w poprzednich spisach. Dzięki temu z przywileju skorzysta więcej seniorów, bo bez opłat można odebrać wyłącznie te preparaty, których konkretne nazwy, dawki i rozmiary opakowań uwzględniono na liście.

Zmieni się również lista leków refundowanych. Skorzystają m.in. chorzy z nowotworami gruczołu krokowego. W ramach programów lekowych zyskają oni trzy dodatkowe możliwości bezpłatnej terapii. Pacjenci z nowotworami gruczołu krokowego czekali na to od lat. Co istotne, nie tylko wzrosła liczba leków stosowanych w terapii tej choroby, ale zmieniono również kryteria kwalifikacji do leczenia, dzięki czemu będzie można skorzystać z niego jeszcze przed chemioterapią.

W związku z nowym spisem, od listopada pacjenci w okienkach aptek zapłacą mniej za 256 preparatów. Wzrosną ceny 408 lekarstw, a największe podwyżki po raz kolejny czekają pacjentów po transplantacjach. Cena leku ceglar, który chroni ich przed groźnymi wirusami, wzrośnie z 3,2 zł do 286 zł, droższy będzie również valcyte w postaci zawiesiny. Na liście refundacyjnej są wprawdzie tańsze odpowiedniki tych preparatów, ale część chorych obawia się zmiany sprawdzonej terapii.

Do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisane zostaną leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – blokujące receptory alfa-adrenergiczne, zawierające substancje czynne alfuzosinum i tamsulosinum oraz leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – inhibitory 5-alfa reduktazy zawierające substancję czynną finasteridum.

Na liście aptecznej pojawił się nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza) we wskazaniu alergia na białko mleka krowiego, w tym objawy związane z alergią pokarmową, nietolerancją
laktozy, wtórną nietolerancją sacharozy, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe.

Zmiany w programach lekowych

 Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.

Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”.

Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”.

Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”.

Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Ważne dla chorych jest to, że refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

Benepali (etanercept) został objęty refundacją w dawce 25 mg dla pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK.

Erelzi (etanercept) został objęty refundacją w dawce 25 mg i 50 mg dla pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK w programach lekowych.

W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków – choroba Hodgkina i inne nieokreślone chłoniaki T)”, została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max 120 mg) co 7 lub 14 dni.

JJ