Zamieszanie wokół LEK i LDEK

Opublikowano: 6 października, 2017Wydanie: Medicus (2017) 10/20171,8 min. czytania

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych Mariusza Klenckiego z prośbą o dokonanie pilnej weryfikacji zasad, według których Centrum Egzaminów Medycznych ustala miejsce zdawania przez poszczególnych lekarzy Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz miejsce zdawania przez lekarzy dentystów Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Prezes NRL prosi o wyjaśnienie, z jakiego powodu w obecnej sesji egzaminacyjnej skierowano lekarzy do zdawania egzaminu w miejscowościach odległych od ich miejsca zamieszkania. Jego zdaniem, celowa byłaby także ponowna weryfikacja decyzji o wyznaczeniu miejsca egzaminu, jeśli zainteresowani złożą taki wniosek. Apeluje także o to, aby w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Centrum Egzaminów Medycznych w pełni uwzględniało wnioski lekarzy i lekarzy dentystów, co do preferowanego miejsca zdawania egzaminu.

„Do samorządu lekarskiego dotarła informacja, z której wynika, że Centrum Egzaminów Medycznych na miejsce, w którym lekarz ma składać egzamin LEK, wyznaczyło miejscowość
oddaloną o około 200 kilometrów od jego miejsca zamieszkania, podczas gdy egzamin ten odbywa się także w miejscowości położonej znacznie bliżej miejsca zamieszkania tego lekarza. Uważam, że należy zapewnić lekarzom i lekarzom dentystom możliwość zdawania egzaminu w miejscowości, która jest dla tego lekarza najdogodniejsza, w tym celu art. 14a ust. 7 pkt 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadził zasadę, że lekarz dokonując zgłoszenia na LEK i LDEK wskazuje jednocześnie preferowane miejsce składania tych egzaminów, spośród miejsc wskazanych przez CEM. Dokonany przez lekarza wybór miejsca zdawania egzaminu należy uszanować – uważa prezes NRL.

Jego zdaniem, mając na uwadze, że już sam fakt przystępowania do egzaminu wiąże się z dużym stresem, ponieważ egzamin ten dla wielu jest przepustką do otrzymania prawa wykonywania zawodu, nie należy więc dokładać zdającym utrudnień związanych z przystępowaniem do egzaminu w odległych miejscowościach oraz narażać ich na dodatkowe koszty, związane z dojazdem do tych miejscowości, a czasem także z noclegiem.

Opr. (ms)