Nowelizacja listy leków refundowanych – wrzesień 2017 r.

Opublikowano: 6 października, 2017Wydanie: Medicus (2017) 10/20172,1 min. czytania

W porównaniu z poprzednim wykazem, obwieszczenie refundacyjne obejmuje 89 nowych produktów leczniczych, z czego 68 to preparaty z listy aptecznej, 11 –  produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii, a 10 produkty lecznicze w ramach programów lekowych. Dla 191 produktów zostanie dodane wskazanie off-label, czyli pozarejestracyjne stosowanie leku w innych w wskazaniach niż wymienione w charakterystyce produktu leczniczego. W najnowszym obwieszczeniu nie znajdą się 23 produkty lecznicze. Powodem jest wpłynięcie wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych.

Do istotnych zmian na liście aptecznej należy ta dotycząca preparatu minirin melt (desmopressinum). Stosuje się go w terapii pierwotnego, izolowanego moczenia nocnego u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia. Zmiana polega na skróceniu okresu wspomagająco-motywującego z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Dla części diabetyków informacją istotną jest przedłużenie refundacji leku lantus.

W programach lekowych MZ proponuje następujące zmiany:

–   lek imbruvica (ibrutinibum) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

   pixuvri (pixantroni dimaleas) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych;

–   rixubis (nonacogum gamma (rDNA)) został objęty refundacją w ramach obowiązującego programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”.

Zmienił się opis programu lekowego 32 „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna”. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kryteria ponownego włączenia dla populacji pediatrycznej, które umożliwiają ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem pacjenta pediatrycznego, u którego wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia.

W nowym obwieszczeniu wprowadzono zmianę opisu dawkowania adalimumabu i infliksymabu, które będzie prowadzone zgodnie z opisem zawartym w charakterystyce produktu leczniczego.

Kolejna zmiana to nowy opis programu lekowego 29 „Leczenie stwardnienia rozsianego”. Od 1 września możliwe będzie w tym programie leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label). Ponadto z przeciwwskazań do stosowania octanu glatirameru usunięto ciążę.

 Lista dla seniorów 75 + ma charakter prawie wyłącznie porządkujący. Znalazły się na niej nieliczne preparaty, które poprzednio były płatne jako ryczałt. Głównym powodem braku istotnych zmian jest to, że wydatki przeznaczone na ten cel zostały zapisane w drodze ustawy, i nie można ich przekroczyć. W związku z tym można przypuszczać, że z listą na listopad 2017 r. mogą być jeszcze większe kłopoty.

Jerzy Jakubowicz