Czwarty kwartał na bogato

Opublikowano: 6 października, 2017Wydanie: Medicus (2017) 10/20170,8 min. czytania

Prezes NFZ dokonał zmiany planu finansowego na 2017 r. poprzez zwiększenie planowanych na 2017 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 764.185 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Z tego tytułu województwo lubelskie otrzyma 43.209 tys. zł.

Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ uwzględniając konieczność zwiększenia w IV kw. 2017 r. dostępu do świadczeń: diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, leczenia zaćmy, endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego, leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Dodatkowe środki posłużą również do zwiększenia w III kw. 2017 r. finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz „nielimitowanych” świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.