System e-ZLA

Opublikowano: 8 września, 2018Wydanie: Medicus (2018) 08-09/20183 min. czytania

System e-ZLA

z Rafałem Stankiem, koordynatorem ds. kampanii informacyjnej e-ZLA ZUS Oddział w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz

• Naczelna Rada Lekarska uważa, że pośpieszne wprowadzanie systemu e-ZLA może wyeliminować część starszych wiekiem lekarzy z pracy w zawodzie.
– Z naszych obserwacji tak nie wynika. Problemu należy upatrywać raczej w sprawności obsługi przez lekarzy urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Stereotypowo wiąże się to z wiekiem (moim zdaniem niesłusznie!). W tym przypadku najbardziej liczą się chęci lekarza do opanowania nowego systemu. Po przeprowadzeniu cyklu ponad 200 szkoleń stwierdzam, że wystawiania zwolnień w formie elektronicznej łatwo uczą się zarówno starsi, jak i młodsi lekarze. Najstarszy, który uczestniczył w tych szkoleniach, urodził się w roku 1933.

• Ilu lekarzy w regionie zostało już przeszkolonych w systemie e-ZLA?
– Z danych na koniec lipca 2018 r. wynika, że na terenie funkcjonowania Oddziału ZUS w Lublinie pracowało 6925 lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień lekarskich. Przeszkolenie odbyło 4700 lekarzy (68 proc.), ale nie wszyscy posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień aktywnie praktykują, a nawet jeżeli tak się dzieje, to w wielu przypadkach nie wystawiają zwolnień regularnie. Systematycznie korzysta z tego prawa około 4500 lekarzy, z których około 800 (17 proc.) nie zostało jeszcze przeszkolonych przez ZUS.

• Lekarze są szkoleni przez różne podmioty i czy wszystkie oferty są bezpłatne.
– Szkolenia z zakresu elektronicznych zwolnień lekarskich nie są reglamentowane. Spotkałem się już z kilkoma ofertami szkoleń organizowanych przez podmioty komercyjne, oczywiście są one płatne. Nie znam programu takich szkoleń i nie mogę zagwarantować ich skuteczności ani prawdziwości podawanych tam informacji. Szkolenia ZUS są zawsze bezpłatne. Organizujemy je zarówno w siedzibach poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, jak również bezpośrednio w placówkach medycznych; w grupach, a także indywidualne. Te ostatnie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. W samym Lublinie na konsultację indywidualną można umówić się pod numerem tel. 81 535 75 34. O szczegółach informujemy na naszej stronie internetowej (www.zus.pl).

• Czy ZUS też będzie szkolił lekarzy w systemie e-recepta, e-dokumentacja medyczna?
– System e-recepta oraz elektroniczna dokumentacja medyczna to elementy związane ściśle z projektem globalnej informatyzacji ochrony zdrowia. Są wdrażane i realizowane pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia. ZUS jako instytucja podległa Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje zadania z obszaru zabezpieczenia społecznego. Nie mamy więc uprawnień do szkolenia lekarzy z zakresu wystawiania recept, ani też sporządzania dokumentacji medycznej. Nie mam też informacji, która instytucja zostanie wyznaczona do zrealizowania takich szkoleń.

• Czy certyfikat w systemie e-ZLA umożliwia działanie w ww. systemach?
– Przyjęta 1 marca 2018 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, zmieniła przepisy ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo farmaceutyczne, o systemie informacji w ochronie zdrowia. Tym samym została stworzona możliwość podpisywania e-recept oraz dokumentacji medycznej w formie elektronicznej za pomocą podpisu elektronicznego zwanego certyfikatem ZUS. Taki rodzaj podpisu elektronicznego dostępny jest dla każdego lekarza uprawnionego do wystawiania zwolnień lekarskich, który założy sobie konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Certyfikat jest darmowy. Wydawany jest na okres 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Lekarz, który posiada konto na PUE ZUS, może za pośrednictwem tego medium zawnioskować o wydanie certyfikatu. Generowanie takiego podpisu jest automatyczne, a lekarz otrzymuje informację o możliwości jego pobrania, najczęściej w ciągu minuty od momentu złożenia wniosku. Następnie należy pobrać plik z certyfikatem z PUE na własny komputer lub bezpośrednio na pendrive.