Nowa lista leków refundowanych – lipiec 2018

Opublikowano: 8 września, 2018Wydanie: Medicus (2018) 08-09/20181,9 min. czytania

Nowa lista leków refundowanych – lipiec 2018

Nowe obwieszczenie refundacyjne, obowiązujące od 1 lipca 2018 r., przynosi wiadomości o dodaniu dwóch dotychczas nierefundowanych substancji czynnych – nintedanib w leczeniu raka płuca oraz sofosbuvirum + velpatasvirum w terapii WZW C.

I. Zmiany na liście aptecznej
1. VaxigripTetra – czterowalentna szczepionka przeciw grypie we wskazaniu: czynne uodpornienie osób powyżej 65 r. życia, w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce. Szczepionka będzie dostępna z odpłatnością 50 proc. dla pacjentów w wieku powyżej 65 r. życia.
2. Xeplion (palmitynian paliperidonu) w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu we wskazaniu: leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu
objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. Lek jest stosowany raz na miesiąc.

II. Zmiany w programach lekowych
1. Epclusa (sofosbuvirum + velpatasvirum) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”, co stanowi kolejną opcję terapeutyczną w tym wskazaniu.
2. HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką.
3. Vargatef (nintedanib) w ramach programu lekowego  „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu ” w 2 linii leczenia dla chorych z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub
niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka.
4. Herceptyna (trastuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi”. Wprowadzono zmiany w opisie istniejącego programu lekowego, które zrównują podskórną i dożylną postać trastuzumabu.
5. Kanjinti (trastuzumab), który został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi ” i jest pierwszym odpowiednikiem substancji czynnej  trastuzumab w postaci dożylnej.
6. Tysabir (natalizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej  się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego”. Nowy opis istniejącego programu lekowego umożliwia stosowanie leku bez ograniczeń czasowych oraz poszerza populację pacjentów kwalifikujących się do leczenia o grupę chorych z dodatnim mianem przeciwciał przeciw JCV. (jj)