Maria Dębek, Anna Denys, Zbigniew Typek

Opublikowano: 8 września, 2018Wydanie: Medicus (2018) 08-09/20183,4 min. czytania

Maria Dębek (1954-2017)

„Krom dobrej sławy, która z cnoty roście
nie posiadł człowiek nic trwałego”

Po ciężkiej chorobie we wrześniu 2017 roku odeszła z naszego grona Maria Dębek z domu Walicka. Maria Dębek urodziła się 8 marca 1954 r. w Tomaszowie Lubelskim. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów wróciła do Tomaszowa Lubelskiego, rozpoczęła pracę w oddziale wewnętrznym. Marylka była życzliwą koleżanką, na której pomoc i radę zawsze można było liczyć, oddana swojej pracy i pacjentom. Była osobą wrażliwą na cierpienie drugiego człowieka, cenioną przez grono lekarskie, pacjentów i przez cały personel. Cechowała ją kultura osobista, elegancja i skromność. Nazywana przez kolegów „kolorowym motylem”. Zmarła o wiele za wcześnie, pogrążyła nasze środowisko w żałobie, osierociła męża Waldemara, córki Dianę i Annę oraz syna Karola.
Kilka tygodni przed rozpoznaniem choroby powiedziała koleżankom, że jest spełniona. W 100 procentach wypełniła swoją rolę jako Żona, Matka, Córka i Lekarz.

„Odpoczywaj w pokoju. Będziemy o Tobie pamiętać”.
Koledzy

Anna Denys (1967-2017)

Dnia 2 grudnia 2017 roku po ciężkiej długotrwałej chorobie odeszła do wieczności dr Anna Denys z domu Miszczyszyn. Urodziła się 26 lipca 1967 roku w Tomaszowie Lubelskim. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w naszym szpitalu w oddziale wewnętrznym i w podstawowej opiece zdrowotnej.
Była osobą skromną, życzliwą, koleżeńską oraz oddaną chorym. Mimo wielkiego cierpienia, które poważnie ograniczyło Jej sprawność, kilka miesięcy przed śmiercią zorganizowała spotkanie koleżeńskie absolwentów wspólnej matury.
Pozostawiła męża Piotra, dwoje dzieci – Basię i Tomka – studentów medycyny, z których była bardzo dumna.

Pozostanie na zawsze
w naszej pamięci.
Koledzy

Zbigniew Typek (1941-2017)

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Rok temu, 12 sierpnia 2017 r., odszedł na wieczny dyżur Zbigniew Andrzej Typek, wieloletni ordynator oddziału chirurgii Szpitala Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Urodził się 27 listopada 1941 roku w Typinie, w powiecie tomaszowskim. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w pobliskiej wsi. Po roku dostał się na wymarzone studia lekarskie na Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w roku 1965. Powrócił wtedy na ziemię tomaszowską, której został wierny do końca życia. Karierę zawodową związał z chirurgią. Swoje umiejętności doskonalił u boku wspaniałych mistrzów, którymi byli Antoni Wojtkowiak i Władysław Madeja. Dzięki talentowi i stale pogłębianej wiedzy Zbysio był osobą ważną dla swych kolegów i całego personelu, a nade wszystko dla pacjentów, którym służył z wielkim oddaniem i szacunkiem. Zawsze uśmiechnięty, dla każdego miał dobre słowo i czas, był wsparciem dla nas w naszej trudnej pracy.
Oprócz pracy zawodowej angażował się w życie towarzyskie i społeczne: był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego, radnym powiatu tomaszowskiego, uczestniczył w pracach samorządu lekarskiego, był biegłym sądowym. Otaczany był uznaniem i szacunkiem mieszkańców naszego miasta. Przez władze uhonorowany Złoty Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, brązową odznaką „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”.
Zmarł 12 sierpnia 2017 roku. Osierocił żonę Teresę, córkę Marzenę, syna Macieja i troje wnucząt. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Józefa był wypełniony po brzegi mieszkańcami Tomaszowa, kolegami i pacjentami Doktora. Smutną uroczystość ubogacił pięknym śpiewem chór „Tomaszowiacy”.
Na szczęście życie człowieka „zmienia się, ale się nie kończy”.

Do zobaczenia Drogi Przyjacielu
Twoi koledzy