Sercowe sprawy w szpitalu

Opublikowano: 7 września, 2018Wydanie: Medicus (2018) 08-09/20183,3 min. czytania

Sercowe sprawy w szpitalu

Akademia Zdrowego Serca to inicjatywa, z jaką do pacjentów po zawale serca wyszedł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
W ramach akademii od maja br. organizowane są cykle spotkań: „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien
wiedzieć”, podczas których osoby po zawale serca oraz ich bliscy mają możliwość edukacji w zakresie mechanizmów zawału, leczenia oraz dalszego postępowania po wypisie ze szpitala.
– Głównym celem działań akademii jest organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych, mających na celu  przekazanie praktycznych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń kardiologicznych. Prowadzącymi spotkania są doświadczeni specjaliści, w tym: lekarz kardiolog, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta i ratownik medyczny – wyjaśnia Magdalena Us, rzeczniczka bialskiego szpitala. Do udziału w cyklu zajęć zachęcani są pacjenci, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego lub zabieg angioplastyki a także ich rodziny.
– To ważne, bo choroby serca są stale dużym problemem, w minionym roku szpital przyjął 468 osób z zawałem serca, a tylko w tym półroczu już 300 osób – tłumaczą lekarze.
Akademia jest autorskim programem specjalistów bialskiego szpitala. Działania te towarzyszą programowi NFZ „KOS-zawał” – Koordynowanej Opieki Specjalistycznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Jest to nowatorskie podejście do opieki pozawałowej, polegające na połączeniu czterech  elementów: leczenia szpitalnego (zabiegowego i zachowawczego), rehabilitacji kardiologicznej,
kardiologicznej opieki specjalistycznej oraz szeroko zakrojonych działań edukacyjnych. Działania bialskich specjalistów są unikatowe w skali kraju, niewiele w Polsce jest ośrodków kardiologicznych, które kładą tak silny nacisk na edukację pacjenta.
Koordynatorką Akademii Zdrowego Serca przy WSzS w Białej Podlaskiej jest Magdalena Kociuk, specjalista kardiolog: W czasie pięciu wykładów, prezentowanych podczas jednego cyklu (przez 5 kolejnych czwartków), staramy się w sposób prosty i jak najbardziej przystępny przekazać wiedzę na temat właściwego postępowania po zawale serca. Leczenie zawału nie ogranicza się do hospitalizacji w okresie „ostrym”. To  także żmudna, systematyczna praca na co dzień, dokonywanie właściwych wyborów np. w zakresie diety, aktywności fizycznej, to także umiejętność rozpoznawania i właściwego reagowania na niepokojące objawy – wyjaśnia Kociuk.
Zajęcia prowadzą eksperci, którzy na co dzień w szpitalu pracują z pacjentami kardiologicznymi, także z tymi pozawałowymi. Program spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród słuchaczy. Pokazał, jak wielka jest potrzeba edukacji pacjentów. – Spotkania nie mają
formy tylko wykładu, to dialog, pacjenci są bardzo aktywni, zadają pytania, przedstawiają swoje problemy, dyskutują. Stawiamy na edukację pacjentów, jako klucz do sukcesu w procesie leczenia! – podkreśla Magdalena Kociuk.
– Dodatkowym działaniem, związanym z funkcjonowaniem akademii, będzie publikacja poradnika dla pacjentów po zawale: „Moje drugie życie”. Publikacja jest w trakcie prac wydawniczych, a znajdą się w niej m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne, dotyczące zawału – jego istoty, mechanizmu powstawania, hospitalizacji, sposobów leczenia oraz opieki poszpitalnej – dodaje Magdalena Us. Ważnym elementem poradnika będzie dzienniczek kontroli pacjenta po zawale, zawierający m.in. podstawowe dane, dotyczące przebytego schorzenia oraz kalendarz wizyt, umożliwiający notowanie wyników badań kontrolnych, aktualnie stosowanych leków i dalszych zaleceń. Taki kompleksowy zbiór danych ułatwi wgląd w historię choroby pacjenta.
W czasie pierwszej edycji cyklu spotkań „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć” w maju i czerwcu, która miała charakter pilotażowy, uczestniczyło ok. 20 osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w czwartki o godz.10.00 w sali konferencyjnej w budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.  Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.szpitalbp.pl.
Anna Augustowska
Marzena Pykacz, fizjoterapeuta,
Magdalena Kociuk, specjalista kardiolog,
Izabela Kozak, psycholog,
Marcin Nosalski, ratownik medyczny,
Aneta Danilewicz, dietetyk