Medycyna na najwyższym światowym poziomie

Opublikowano: 1 września, 2015Wydanie: Medicus (2015) 08-09/20154 min. czytania

 

U progu lata zamojski szpital im. Jana Pawła II otworzył nowy rozdział w swym dynamicznym rozwoju. W czerwcu uruchomiono w nim hybrydową salę operacyjną, ruszył też nowoczesny, drugi w tej placówce, tomograf. Obie inwestycje to koszt blisko 7 mln zł.

Hybryda – operacje zespołowe

– Sala hybrydowa otwiera zupełnie nowy rozdział w naszej działalności – podkreśla dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek. – Dzięki niej trafiliśmy do grona najnowocześniejszych szpitali w Polsce, zyskaliśmy też nieograniczone możliwości rozwoju mikrochirurgii, a to dopiero początek, bo chcemy coraz szerzej rozwijać techniki małoinwazyjne. Cyfrowy angiograf dostosowany do pracy ze stołem operacyjnym umożliwia współpracę chirurgów naczyniowych, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów, a nawet neurochirurgów. Interdyscyplinarny zespół specjalistów, dzięki zaawansowanej technologii, może wspólnie prowadzić zabiegi na dużych naczyniach krwionośnych i na sercu.

– Chirurgowi naczyniowemu sala hybrydowa umożliwia nie tylko pełnozakresową diagnostykę śródoperacyjną, ale także wykonywanie zabiegów łączonych, które nazywamy hybrydowymi. Sala ta pozwala na łączenie operacji klasycznych z zabiegami wewnątrznaczyniowymi. Jednocześnie zapewnia bardziej świadome operowanie i pomaga nam uzyskać lepszy efekt, w tym zmniejszenie powikłań pooperacyjnych. Oczywiście jest to jeszcze ciągle wyzwanie i stałe pogłębianie wiedzy – mówi ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej Marek Durakiewicz.

Zalety sali podkreśla także ordynator kardiochirurgii Łukasz Tułecki.

– Sala daje możliwość zastosowania różnych technik w czasie jednego zabiegu. Mogą być stosowane techniki otwartej chirurgii, a w czasie jakiegoś niepowodzenia techniki endowaskularne. Z drugiej strony, w czasie różnych zabiegów przezskórnych, sala hybrydowa umożliwia zastosowanie technik otwartych, tj. chirurgicznych w sytuacji, w której następuje taka konieczność. Kolejną zaletą tej sali jest wykonywanie zabiegów łączonych, np. gdy kardiolog i kardiochirurg wspólnie stoją przy stole stosując planowo techniki chirurgiczne i małoinwazyjne przezcewnikowe u tego samego pacjenta. Dobrym przykładem są
zabiegi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), które wykonujemy już w naszej nowo otwartej sali hybrydowej – tłumaczy.

Ostatnio zabiegi te, jak informuje rzecznik szpitala Pankiewicz, zamojski zespół kardiologów i kardiochirurgów wykonał przy udziale prof. Adama Witkowskiego, kierownika Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Rewolucyjny Revolution GSI – marzenie diagnosty

Także w czerwcu w szpitalu papieskim rozpoczął pracę nowy tomograf. To drugi tego typu aparat w szpitalu, co powinno wyraźnie skrócić kolejki pacjentów na badania. – Daje większe możliwości diagnostyczne i szansę na wykrycie mniejszych zmian – podkreśla dyrektor Andrzej Mielcarek. Jak wyjaśnia kierownik Zakładu Radiologii Paweł Nowaczyński, nowy tomograf komputerowy GE Revolution GSI może pomóc w wykryciu i scharakteryzowaniu małych zmian guzowatych i węzłów chłonnych ulegających jedynie dyskretnemu wzmocnieniu kontrastowemu. – Ten aparat może pomóc osiągnąć lepsze wyniki w zakresie badań jamy brzusznej, szczególnie ważne jest to dla struktur, których wartości HU są zbyt podobne do odróżnienia poprzez konwencjonalne CT, ale których skład jednakże różni się – poprawa rozdzielczości tkankowej. Revolution GSI także umożliwia wyjątkowo dokładne obrazowanie naczyniowe, nawet przy małych stężeniach środka kontrastowego w naczyniach, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i serca – tłumaczy Paweł Nowaczyński.

Poza tym aparat wykorzystuje specjalne algorytmy przetwarzania obrazu, aby zminimalizować błędy sygnału spowodowane materiałem o wysokiej gęstości. W badaniach serca daje możliwość lepszego radzenia sobie z efektem utwardzania wiązki i tzw. blooming artefact na uwapnionych blaszkach i stentach, co daje lepszą możliwość oceny perfuzji i charakterystyki blaszki. Także integruje funkcje Snapshot Freez i GSI Assist, które sprawiają, że łatwiej osiągnąć dokładniejszą ocenę funkcjonalną i anatomiczną zwężenia. Niemniej ważne jest, że przy jednoczasowym obrazowaniu wieloenergetycznym Revolution GSI praktycznie emituje porównywalne dawki promieniowania do standardowych 120 kV skanerów. Jest to przede wszystkim związane z zastosowaniem algorytmów rekonstrucji danych surowych Asir i dostępnością nowych presetów dedykowanych dla Revolution GSI, które zapewniają optymalną jakość obrazu przy najniższej praktycznie dawce. – Drugim, równolegle prowadzonym projektem, zupełnie przełomowym na skalę ogólnopolską, jest wprowadzenie scentralizowanego, bazodanowego systemu zarządzania i analizy dawki promieniowania dla pacjenta Radimetrics® Bayer Healtcare pracującego w oparciu o system serwerowy. Jest to pierwsza w Polsce instalacja mająca objąć nie tylko wszystkie źródła promieniowania w Zakładzie Radiologii, ale docelowo również w całym szpitalu. Daje to możliwość optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w trosce o jak najlepszą opiekę nad pacjentem.

aa