Szkolenia to autorskie pomysły

Opublikowano: 2 marca, 2018Wydanie: Medicus (2018) 03/20184,5 min. czytania

z Moniką Bojarską-Łoś, przewodniczącą Komisji Kształcenia Lekarskiego, sekretarzem ORL w Lubelskiej Izbie Lekarskiej rozmawia, Anna Augustowska

  • Kursy, które można „zaliczyć” nie wychodząc z domu – to chyba największy hit przygotowany przez Komisję Kształcenia Lekarskiego?

– Zdecydowanie tak. Może zacznę od początku… Rzecz dotyczy obowiązkowych kursów z zakresu prawa medycznego i zdrowia publicznego dla lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne po 1.10.2014 roku. Wielokrotnie koledzy zgłaszali problemy z dostępnością do tych kursów, organizowanych w różnych miastach. Kolejnym, nie mniej istotnym, problemem są koszty, jakie ponosi uczestnik kursu – to kwestia dojazdu, mieszkania, bycia z dala od najbliższych. Wszystkie te czynniki spowodowały, że nasza komisja wystąpiła z wnioskiem do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o możliwość prowadzenia szkoleń w formie e-learningu. Pomyślnie przeszliśmy weryfikację i dzięki współpracy z Podkarpackim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego staliśmy się organizatorem tych kursów.

W tym roku będą dostępne 2 kursy z zakresu zdrowia publicznego (w marcu i czerwcu) i prawa medycznego (w lutym i we wrześniu) – szczegóły na stronie KKM. Potencjalny uczestnik kursu w pierwszej kolejności powinien zarejestrować się na wybrany kurs na stronie internetowej CMKP a następnie na stronie Komisji Kształcenia LIL (istnieją specjalne zakładki dla naszych lekarzy). Warunkiem uczestnictwa są oczywiście opłacone składki członkowskie.

 

  • Co jeszcze czeka na lekarzy w tym roku?

– Zbliża się koniec kadencji, więc jest to raczej czas podsumowań i nasze plany obejmują okres do końca marca. A podsumowując: w czasie minionej kadencji zorganizowaliśmy 87 kursów, m.in. z zakresu prawa medycznego, prowadzenia dokumentacji medycznej, GIODO, zachowań asertywnych, zarządzania czasem i priorytetami, rozmów z trudnym, agresywnym pacjentem i jego rodziną, z właściwego zarządzania stresem i emocjami, mediacji, inteligencji emocjonalnej. Wśród naszych wykładowców należy wymienić jednego z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów Wojciecha Eichelbergera, Krzysztofa Kalutę,
aktora Jacka Rozenka czy mecenas Justynę Zajdel.

Obecnie przed nami kurs: „Sztuka prezentacji”, gdzie przedstawione będą zagadnienia przygotowania prezentacji, dowiemy się również, jak zachować się przed audytorium, jak panować nad stresem i emocjami, jak wykorzystać swoje mocne strony. Warsztaty poprowadzą dwie osoby, z których jedną jest zawodowa aktorka. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. Drugi kurs to „Work life balance – jak żyć i się cieszyć”. Myślę, że spotkanie nie wymaga szczególnej rekomendacji, wiele osób w naszym środowisku ma z tym problem, jesteśmy przeciążeni pracą, nadmiarem obowiązków, często zestresowani. Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie, jak radzić sobie z presją otoczenia i zachować równowagę między pracą a życiem osobistym.

 

  • A jakie kursy będą kontynuowane? Czy część szkoleń będzie także odbywała się w siedzibach delegatur LIL?

– To już będzie zależało od komisji przyszłej kadencji. Jest nadal zainteresowanie kursami z zakresu prawa medycznego, ratownictwa i tzw. umiejętności miękkich. Do tej pory staliśmy na stanowisku, że jeśli jest zainteresowanie w delegaturach, to również tam należy organizować szkolenia. Myślę, że ta koncepcja powinna być kontynuowana.

 

  • Czy dobór tematów kursów to autorski projekt Komisji Kształcenia, czy wynik
    konsultacji z szeroko pojętym środowiskiem lekarskim?

– Tematy i rodzaje szkoleń to własna koncepcja członków komisji, wyszliśmy z założenia, że istnieje duża różnorodność szkoleń ściśle związanych z wykonywaną specjalizacją, nie chcieliśmy wchodzić w kompetencje towarzystw naukowych. Większość tematów szkoleń to projekty autorskie, poszukiwanie ciekawych tematów i interesujących wykładowców, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi wykładowcami, opieranie się na wiarygodnych rekomendacjach. Poza tym dokładnie analizujemy ankiety ewaluacyjne, które wypełniają lekarze po każdym odbytym kursie – na podstawie tych informacji zorganizowaliśmy kurs z zakresu BHP, czy ratownictwa medycznego dla lekarzy dentystów. Wspomniane wcześniej kursy e-learningowe są również efektem „głosu środowiska”

 

  • Często lekarze narzekają na zbyt małą liczbę miejsc na poszczególnych kursach – czy można to zmienić?

– Wszystkie szkolenia z zakresu tzw. umiejętności miękkich odbywają się w małych 20-osobowych grupach, tylko takie grupy są kreatywne, takie są wymogi tego typu szkoleń. Jeśli jest zainteresowanie, to powtarzamy takie szkolenia. Do wszystkich zarejestrowanych na dany kurs lekarzy wysyłamy przypomnienie esemesem, niestety, nie wszyscy powiadamiają nas o rezygnacji z kursu, co powoduje, że zawsze w ostatniej chwili znajdują się wolne miejsca, czasami niewykorzystane.

 

  • I jeszcze na koniec pytanie o finansowanie udziału w zjazdach towarzystw naukowych – jak to teraz wygląda?

– Dofinansowanie wprowadziliśmy mniej więcej od połowy kadencji. Pozytywnie rozpatrzyliśmy sto kilkadziesiąt wniosków, część musieliśmy odrzucić z powodu braku spełnienia kryteriów refundacji. Chciałabym przypomnieć, że dofinansowanie obejmuje tylko te wydarzenia edukacyjne, które są organizowane przez towarzystwa naukowe lub przy ich współudziale. Krótko mówiąc, na certyfikacie uczestnictwa musi być logo towarzystwa naukowego.

Na zakończenie naszej rozmowy, chciałabym serdecznie podziękować członkom komisji za wspólne działania na rzecz naszego środowiska. Szczególne podziękowania za entuzjazm, poświęcenie i zaangażowanie w pracę składam na ręce Justyny Knieć i Moniki Macyry.