Nowe szaty szpitali

Opublikowano: 2 marca, 2018Wydanie: Medicus (2018) 03/20184 min. czytania

Szpitale dostają pieniądze

Szpital dziecięcy w Lublinie szykuje się do wielkiego remontu – w styczniu br. otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wszystko dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt: „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w USD w Lublinie” ma na celu poprawę efektywności działalności szpitala poprzez niezbędne prace remontowo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury będzie polegał na przebudowie, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną szpitala, a podstawą remontu będzie gruntowna przebudowa pomieszczeń szpitala, której zostaną poddane wszystkie oddziały łóżkowe a ponadto poliklinika, pracownia endoskopowa, pracownia cytogenetyczna i apteka szpitalna. Zakres inwestycji, oprócz robót budowlanych, zostanie uzupełniony o zakup sprzętu i wyposażenia. Nowy sprzęt otrzyma Pracownia Diagnostyki Genetycznej. Będzie to: sekwenator do analizy chimeryzmu komórkowego, aparat do RQPCR, mikroskop fluorescencyjny, system dokumentacji żeli UV z transiluminatorem BLUE/GREEN i drukarką do zdjęć żeli, system
do kontroli i pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach diagnostycznych, termocykler, stacja pipetująca, zestaw pipet, komora laminarna, zamrażarki. Jego wartość szacowana to ponad 1 mln 300 tys. zł. Sprzęt będzie kupowany systematycznie, po przystosowaniu infrastruktury. Inwestycja będzie realizowana etapami, a całościowe zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec IV kwartału 2020 r.

Szpital, który dysponuje 411 łóżkami i rocznie hospitalizuje 30 tysięcy dzieci, będzie cały czas funkcjonował podczas prowadzonej inwestycji. Pełne udostępnienie infrastruktury dla pacjentów nastąpi po zakończeniu realizacji projektu, tj. pod koniec 2020 r./początek 2021 r.

 

Są pieniądze – będzie nowy sprzęt

Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie znalazł się wśród czterech szpitali w Polsce, z którymi w styczniu br. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy dotyczące dofinansowania. Lubelski szpital otrzyma wsparcie finansowe w wysokości ponad 21,5 mln zł na realizację projektu „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK nr 1 w Lublinie”. W ramach tej umowy szpital zakupi sprzęt medyczny za ponad 25 mln zł, z czego 15 proc. pokryjemy ze środków własnych. W ostatnim kwartale 2017 roku SPSK 1 otrzymał też dofinansowanie w dwóch innych konkursach, łącznie na kwotę również około 25 mln zł – dotyczyły one zakupu sprzętu medycznego
w zakresie chorób onkologicznych oraz układu krążenia.

 

Dwa miliony na oddział ratunkowy

W tym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy w SP ZOZ w Łęcznej zostanie zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt medyczny. Wymienione zostanie oświetlenie i zakupiony system informatyczny. To oznacza szybszą diagnostykę, lepszą jakość usług i większy komfort pacjentów. Wszystko to w ramach projektu o wartości ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 1 mln 700 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, a koordynatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Temu tematowi poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana w szpitalu w Łęcznej 19 stycznia 2018 r.

– Dzięki tym pieniądzom wymienimy cały sprzęt na oddziale ratunkowym, który działa od początku powstania szpitala – w przyszłym roku minie dziesięć lat – mówił dyrektor szpitala w Łęcznej Krzysztof Bojarski. – Zakupimy też kilka dodatkowych urządzeń – dodał.
Na liście znalazły się m.in. pompy infuzyjne, defibrylatory, łóżka z wybudowaną wagą, kardiomonitory, aparat usg z zestawem sond, czy aparat rtg z ramieniem C. – Pod koniec stycznia rozpoczniemy postępowania przetargowe i jeśli nie będzie komplikacji, to w połowie roku sprzęt powinien trafić na oddział ratunkowy – informował Bojarski. – Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 października 2018 r.

Potrzeba modernizacji i zakupu nowych urządzeń i systemu informatycznego wynika nie tylko z konieczności odnowienia bazy medycznej, ale także ze statystyk. Oddział obsługuje nie tylko pacjentów z powiatu łęczyńskiego. Bliskie sąsiedztwo pojezierza sprawia, że liczba pacjentów, szczególnie w okresie letnim, wzrasta z roku na rok. W 2015 r. na SOR w Łęcznej trafiło 13 030 osób, w 2016 – 15 642, a w 2017 było to 15 920 osób.

Nie jest to pierwszy projekt realizowany przez SP ZOZ w Łęcznej. W latach 2013-2014 szpital zrealizował projekt „Współpraca transgraniczna na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim”. Wartość tego projektu wynosiła ponad 1 mln 334 tys. euro.

aa