Chodzi o aktywność

Opublikowano: 2 marca, 2018Wydanie: Medicus (2018) 03/20182,2 min. czytania

z prof. Mansurem Rahnama, konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, rozmawia Jerzy Jakubowicz

  • Został Pan wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

– Wybór mojej osoby na to stanowisko dokonany został podczas obrad walnego zgromadzenia członków w dniu 22.01.2018 r. w Warszawie. Z naszego regionu, do pełnienia funkcji sekretarza zarządu towarzystwa, wybrany został również Michał Łobacz, pracujący na co dzień jako adiunkt Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie.

  • Jakie są główne cele w działalności towarzystwa?

– Zgodnie ze statutem, podstawowym celem działalności towarzystwa jest: szerzenie i propagowanie zdobyczy nauki wśród chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych; podnoszenie
poziomu wykształcenia zawodowego, kształtowanie postaw etycznych, wdrażanie do pracy naukowej i na rzecz społeczności zawodowej; integracja zawodowo-naukowa zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej; współdziałanie w organizowaniu systemu ochrony zdrowia, doskonaleniu kształcenia specjalistów, promowanie kontaktów z organizacjami i ośrodkami w kraju i za granicą; reprezentacja wobec władz, instytucji i innych organizacji w kraju i za granicą interesów zawodowych członków towarzystwa.

  • Które z nich uzna Pan za priorytetowe w działalności prezesa?

– Uważam, że wszystkie z nich są priorytetowe w działalności towarzystwa, przy czym dla mnie, jako prezesa, podstawowym celem w krótkiej perspektywie jest podniesienie poziomu integracji zawodowo-naukowej osób zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Tego się jednak nie da dokonać w pojedynkę, dlatego stawiam na współpracę zespołową. Już w trakcie przygotowań do walnego zgromadzenia, zdecydowaliśmy o podjęciu działań na rzecz większej aktywizacji środowiska. W każdy możliwy sposób, drogą mailową, poprzez media, ale także poprzez kontakty osobiste, propagowaliśmy nasze statutowe cele, zachęcając jednocześnie do aktywności w okresie przedwyborczym.
Korekta nazwy towarzystwa ma na celu jej doprecyzowanie do funkcjonujących w obiegu prawnym dziedzin chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Potencjał naszego środowiska jest ogromny. Tworzą go bowiem przede wszystkim lekarze już po specjalizacji, a więc osoby ze znacznymi osiągnięciami, a naturalnym naszym zapleczem, na które bardzo liczymy, są również lekarze w trakcie specjalizacji. Mają oni możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach towarzystwa, zjazdach, kongresach naukowych, seminariach i szkoleniach, a to wpływa korzystnie na poziom ich specjalistycznej wiedzy. W działalność towarzystwa zaangażowani są dwaj konsultanci krajowi z dziedziny chirurgii stomatologicznej (w mojej osobie) i szczękowo-twarzowej (Mariusz Szuta), którzy wchodzą w skład Zarządu Głównego towarzystwa.